Thursday, March 10, 2011

~…SAATNYA KIAN HAMPIR…~


Setiap insan telah punyai ketetapan masing-masing. Cuma bezanya adalah aturan masa. Namun jika mendoakan panjang umur doakan juga agar panjang umur dalam ketaatan dan keimanan bukan kemaksiatan dan kemunafikan jauh sekali kesyirikan. Peningkatan usia tidak perlu digembirakan tetapi perlu disedarkan diri bahawa sesungguhnya masanya kian hampir dan usia hidup di dunia semakin pendek kerana tarikh pemisah antara jasad dan roh tidak pernah berubah. Wahai diri tangisilah amalmu di dunia sebelum datangnya 'Hari' tiada guna lagi tangisan dan air mata penyesalan.

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat) dan (sekali lagi diingatkan): Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi Pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan.” [al-Hasyr 59:19]

 
Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata :

"Hisablah diri kalian sebelum Anda sekalian dihisab, timbanglah (amal) kalian sebelum (amal) Anda sekalian ditimbang. Karena kalian akan lebih mudah (menghadapi) hisab kelak jika sekarang kalian
menghisab diri kalian, dan berhiaslah kalian untuk (hari) menghadap paling agung. "

- Hadith Riwayat Imam Ahmad dalam Kitab Az-Zuhd (2/30)


Daripada Abu Hurairah Radhiallahu Anhu Nabi shalallahu alayhi wasallam bersabda:

"Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui nescaya kamu kurang ketawa dan banyak menangis."


- Hadith Riwayat Imam Bukhari


~...Berapakah usiamu wahai kawan?...~

Berapakah usiamu wahai kawan?


Bukankah usiamu sudah masuk tiga puluhan

Tapi kulihat ilmumu hanya sedikit mengalami penambahan

Juga tak satu pun karya yang telah kau tuliskanBerapakah usiamu wahai kawan?

Tidakkah kau malu dengan pendahulumu di zaman silam

Yang usianya pendek tapi penuh keberkahan

Mereka menjadi ulama dan menulis banyak karangan

Walaupun mati muda tapi jasanya tidak akan terlupakanBerapakah usiamu wahai kawan?

Al-Laknawi usianya hanya 39 tahun tapi ia menulis kitab sebanyak ratusan*

Al-Hazimi umurnya berakhir 36 tahun dan ia mengarang kitab yang mengagumkan**

Al-Hakami meninggal dunia di usia 35 tahun tapi karangannya sungguh menakjubkan***

Sayyid Shalah bin Ahmad wafat di usia 29 tahun dan dia dipuji Asy-Syaukani dari Yaman****

Dan Ahmad bin Nasrullah Al-Bulqasi menjadi imam walaupun usianya hanya 28 tahunan*****Berapakah usiamu wahai kawan?

Jangan kau habiskan usiamu dalam urusan keduniawian

Selalu hindarilah perkara-perkara yang menyibukkan

Tak lupa kuingatkan agar jangan larut dalam hal kesia-siaan

Karena waktu sangat berharga dan dunia berada dalam kefanaan

Maka segeralah berlari dan tinggalkan penyakit kemalasan(P/s : Puisi ini ditulis untuk diri ana sendiri).Keterangan :

* Imam al-Laknawi wafat pada tahun 1304 H dalam usia 39 tahun. Dikatakan ia mengarang lebih dari seratus kitab, ada yang mengatakan sebanyak 104, ada yang mengatakan 115. Kitab karangannya diantaranya : Al-Raf’u wa al-Takmil fi Jarh wa al-Ta’dil, al-Ajwibat al-Fadhilah ‘an al-As’ilah al-‘Asyarah al-Kamilah, Zhafr al-Amani fi Syarh al-Mukhtasar al-Mansub li al-Jurjani, Al-Atsar al-Marfu’ah fi al-Akhbar al-Maudhu’ah, dll.

** Imam al-Hazimi wafat pada tahun 584 H dalam usia 36 tahun sebagaimana dikatakan Adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam an-Nubala'. Ada juga riwayat mengatakan al-Hazimi wafat dalam usia 35 tahun. Karangan Imam al-Hazimi yang terkenal adalah Al-I’tibar fin Nasikh wal Mansukh minal Atsar.

*** Syaikh Hafizh al-Hakami, salah seorang ulama abad ini wafat pada tahun 1377 H dalam usia 35 tahun. Beliau penulis kitab A'lamus Sunnah al-Mansyuroh, Ma’arijul Qobul, Al-Jauharatul Faridah fi al-Aqidah, Al-Lu’lu al-Maknun fi Ahwalis Sanad wal Mutun, An-Nurul Faidh ila llmil Faraidh, Sullamul Wushul fi Ilmil Ushul, dan Al-Ushul fi Manhajil Ushul.

**** Sayyid Shalah bin Ahmad al-Yamani wafat pada tahun 1034 H. Beliau dipuji oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Badr Ath-Thali'. Asy-Syaukani mengatakan bahwa walaupun usianya hanya 29 tahun tetapi dia memiliki karya-karya yang berfaedah dan menguasai pelbagai disiplin ilmu.

***** Ahmad bin Nasrullah Al-Bulqasi disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhau’ al-Lami’. Beliau wafat pada tahun 852 H dalam usia 28 tahun.
 
SUMBER DISALIN DARI : http://faidah-ilmu.blogspot.com/ moga Allah Taala mengurniakan keberkatan usia dan kebaikan dunia akhirah kepada penulis blog (Akh Igun)